خلص بیوگرافی محترم داکتر داود علی "نجفی " وزیر ترانسپورت وهوانوردی ملکی.

    داکتر داود علی نجفی فرزند سلمان علی در سال 1347 هجری شمسی  در ولسوالی جاغوری، ولایت غزنی دریک خانواده متدین و روشن فکر چشم به جهان گشود؛ باتلاش وپشت کار که داشت تحصیلات ابتدایی خود را به پایان رساند. همچنان علاقه مندی خدمت که به مردم داشت گام های استوار در ادامه تحصیل خویش برداشت وی توانست که در دو رشته طب و اداره عامه از دو دانشگاه مشهور کشور پاکستان و هندوستان فارغ التحصیل گردید.

 آقای داکتر نجفی بعد از تحصیلات و علاقه خدمت طبابت که داشت منحیث داکتر در شفاخانه ملکی کویته پاکستان ایفای وظیفه نمود و دراین طول مدت بادرایت و دانش  به صفت رئیس شفاخانه صحت برای مهاجرین افغان در شهر کویته انتخاب و همزمان با آن رئیس منتخب انجمن اساتید و معلمین مهاجر در بلوچستان پاکستان بود؛ در این انجمن به تعداد 560 تن از اساتید و معلمین طبقه ذکور و اناث که از ملیت های مختلف کشور عزیز ما افغانستان عضویت داشته وتوانستند 45 باب مکتب در سطح لیسه، متوسط و ابتدائیه برای مهاجرین در ایالت بلوچستان پاکستان فعالیت می کردند. بعد از تأسیس اداره مؤقت همه این مکاتب در وزارت معارف افغانستان ثبت و راجستر گردیدند. داکتر داود علی نجفی فعالیت های خود را در راستای خدمت به مردم علاقه مندانه ادامه داد و توانست به صفت رئیس انتخابات انستیتوت علوم یگانه مرکز تحصیلات عالی که برای فارغان مکاتب لیسه مهاجرین تأسیس شده بود انتخاب گردید. بعد از سقوط طالبان و تأسیس اداره موقت افغانستان به اساس حکم جلاالتمآب رئیس اداره موقت بعد از طی مراحل قانونی به وزارت تحصیلات عالی ثبت و محصلین آن به رشته های مربوطه اش در پوهنتون کابل جذب شدند. وی که  به صفت رئیس مجتمع متخصصین افغانی طرفدار حقوق بشر که در عرصه تأمین حقوق بشر در داخل وخارج افغانستان فعالیت می کرد. توانست در این عرصه سیمینار های مختلف را در داخل و خارج افغانستان برگزار نماید.


     خوش آمدید

     خرسندیم تا معلومات و رهنمود در مورد ظهور سریع سکتور ترانسپورت در افغانستان را برای مسافرین، بازرگانان، مقامات و سایرین فراهم سازیم. صفحه اصلی شما را با معلومات وسیع در مورد هوانوردی ملکی در افغانستان و ترانسپورت زمینی و خط آهن ارتباط میدهد.


 معــرفی وزارت

وزارت ترانسپورت مسئول تنظیم ترانسپورت هوایی و زمینی، عملیات در میدانهای هوایی، خطوط بین المللی و سایر تصدی های دولتی که در معاملات ترانسپورتی ذیدخل اند، میباشد. فعلاً تمرکز اصلی روی تقویت توانایی های تنظیم کننده و نظارتی و بهبود زیربنای ترانسپورت کشور میباشد.

بیشتر