خلص بیوگرافی محترم غلام علی " راسخ " سرپرست وزارت ترانسپورت وهوانوردی

 

    جلالتماب محترم غلام علی" راسخ" که در سال 1337 هجری متولد گردیده است؛ بعد از تحصیلات دوره لیسانس در ارگانهای چون وزارت زراعت؛ وزارت پلان؛ شورای وزیران و بحیث معین مالی واداری وزارت ترانسپورت وهوانوردی ایفای وظیفه نموده است؛ که هم اکنون حسب لزوم دید ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مطابق فرمان شماره 29 مورخ 10/9/1393 به تاسی از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان به منظور تامین روند عادی امور در وزارت ها وادارات مستقل جمهوری اسلامی افغانستان به حیث سرپرست وزارت ترانسپورت وهوانوردی منظور گردیده است.


     خوش آمدید

     خرسندیم تا معلومات و رهنمود در مورد ظهور سریع سکتور ترانسپورت در افغانستان را برای مسافرین، بازرگانان، مقامات و سایرین فراهم سازیم. صفحه اصلی شما را با معلومات وسیع در مورد هوانوردی ملکی در افغانستان و ترانسپورت زمینی و خط آهن ارتباط میدهد.


 معــرفی وزارت

وزارت ترانسپورت مسئول تنظیم ترانسپورت هوایی و زمینی، عملیات در میدانهای هوایی، خطوط بین المللی و سایر تصدی های دولتی که در معاملات ترانسپورتی ذیدخل اند، میباشد. فعلاً تمرکز اصلی روی تقویت توانایی های تنظیم کننده و نظارتی و بهبود زیربنای ترانسپورت کشور میباشد.

بیشتر