وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی
اخبار

بیوگرافی

بیوگرافی مختصرجلالتماب داکترمحمدالله " بتاش " وزیرترانسپورت وهوانوردی 

 محترم محمد الله" بتاش" فرزند حاجی بوری، در سال 1340 هجری شمسی در قریۀ دُرمن بتاش ولسوالی امام صاحب ولایت کندز چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدائیه و متوسطه را در مکتب باسوس ولیسه را در ذکور حضرت امام صاحب در سال 1357به پایان رساند. وی تحصیلات خود را تا درجۀ لیسانس در رشتۀ علوم اجتماعی در پوهنتون دولتی کوبان روسیه  و ماستری خود را در رشته روابط بین الملل  مسکو در سال 1375 به اتمام رسانده و سپس در سالهای 1364 - 1369 استاد مضامین تاریخ افغانستان، تاریخ مطبوعات، تاریخ نظریات سیاسی، میتود تدریس وتاریخ روابط بین الملل در پوهنتون علوم اجتماعی کابل تدریس نموده و درسالهای 1368 – 1369 به حیث رئیس فاکولته علوم بشری و ژورنالیزم پوهنتون علوم اجتماعی ایفای وظیفه نموده است.