خلص بیوگرافی محترم داکتر داود علی "نجفی " وزیر ترانسپورت وهوانوردی ملکی.

  محترم داکتر داود علی نجفی فرزند سلمان علی در سال 1347 هجری شمسی  در ولسوالی جاغوری، ولایت غزنی دریک خانواده متدین و روشن فکر چشم به جهان گشود؛ باتلاش وپشت کار که داشت تحصیلات ابتدایی خود را به پایان رساند. همچنان علاقه مندی خدمت که به مردم داشت گام های استوار در ادامه تحصیل خویش برداشت وی توانست که در دو رشته طب و اداره عامه از دو دانشگاه مشهور کشور پاکستان و هندوستان فارغ التحصیل گردید.

 


خوش آمـــدیــد

ما خرسند ایم تا معلومات و رهنمود در مورد ظهور سریع سکتور ترانسپورت در افغانستان را برای مسافرین، بازرگانان، مقامات و سایرین فراهم سازیم. صفحه اصلی شما را با معلومات وسیع در مورد هوانوردی ملکی در افغانستان و ترانسپورت زمینی و خط آهن ارتباط میدهد.


معــرفی وزارت

وزارت ترانسپورت مسئول تنظیم ترانسپورت هوایی و زمینی، عملیات در میدانهای هوایی، خطوط بین المللی و سایر تصدی های دولتی که در معاملات ترانسپورتی ذیدخل اند، میباشد. فعلاً تمرکز اصلی روی تقویت توانایی های تنظیم کننده و نظارتی و بهبود زیربنای ترانسپورت کشور میباشد.

بیشتر