مدیر حفظ و مراقبت سیستم های معلوماتی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

مدیر حفظ و مراقبت سیستم های معلوماتی

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

 

عنوان وظیفه     :  مدیر حفظ و مراقبت سیستم های معلوماتی

وزارت و یا اداره:  وزارت ترانسپورت

موقعیت           :  کابل

بخش              :  آمریت تکنالوژی معلوماتی

بست              :  5

گزارش به        :  امر تکنالوژی معلوماتی .

گزارش از        :  ندارد.

کود               :  45-90-11-004   

............................................................................................................................................

هدف وظیفه : نظارت و کنترول از در تمام سیستم های معلوماتی در سکتور ترانسپورت کشور.

............................................................................................................................................

مسولیت های وظیفوی :

1        تجزیه و تحلیل داده های مورد نیاز دیتا بیس های  مربوطه وزارت

2        حفظ و نگهداری دیتا بیس های ایجاد شده در مربوطات این وزارت

3        نصب و عیار سازی  سرور های مورد نیاز دیتا بیس

4        حل مشکلات دیتابیس های ایجاد شده  در بخش های وزارت

5        آموزش کارکنان جهت دیتا انتری

6        تهیه دیتا بیس های مورد نیاز وزارت

7       ارتباط دادن دیتابیس ایجاد شده همراه FRONT END

8        حفظ محرمیت  دیتا های  مربوطه  ریاست های وزارت

9        اجرای سایر وظایف  که از طرف  امر مربوطه در مطابقت  به قانون مقررات سپرده میشود .

 

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و ( 8)  (34)قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است

حد اقل درجه تحصیل :

·   دارای سند تحصیلی   )لیسانس در بخش کمپیوتر سانیس و تکنالوژی معلوماتی

1.      تجارب لازمه   یکسال مر تبط به وظیفه )

2.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

·   بلدیت بابرنامه هاي آفیس را داراءباشد .

·         توانائی ایجاد شبکه انترنت را داراءباشد .

·          بلدیت بابرنامه هاي اداره ومنجمنت داشته باشد .

·         بلدیت کامل بابرنامه های انترنتی I.S.A Motor ..

·         اگاهی کامل در  انترنت داشته باشد .

آغاز اعلان 1395/12/16 الی 1395/12/29