مدیر عمومی هارد ویر و سافت ویر - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

مدیر عمومی هارد ویر و سافت ویر

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

 

عنوان وظیفه     :  مدیر عمومی هارد ویر و سافت ویر

وزارت و یا اداره:  وزارت ترانسپورت

موقعیت           :  کابل

بخش              :   ریاست تکنالوژی معلوماتی

بست              :         4

گزارش به        :  رئیس تکنالوژی معلوماتی .

گزارش از        :  ندارد.

کود               :  003-11-90-45

............................................................................................................................................

هدف وظیفه :چک و نصب تمام نرم افزار ها ومشکلات سخت افزار ها در تمام کمپیوتر های دفاتر .

............................................................................................................................................

مسولیت های وظیفوی :

1-     نصب و عیار سازی تمام نرم افزار های مورد استفاده در شعبات .

2-     مشکل زدائی و رفع نواقص نرم افزار های مورد استفاده در شعبات .

3-     رفع مشکلات سخت افزار های مورد نیاز در شعبات .

4-     کنترول و نظارت از لایسنس مورد استفاده در شعبات .

5-     چاپ کارت های کارمندان و کارت های موتر

6-     چک و تخنیک هارد ویرسویچ ها وروتر هاو سرور ها در وزارت

7-     چک و سرویس ماشین های فوتو کاپی و پرنتر ها .

8-     آموزش کارمندان جهت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار ها .

9-     ترمیم هارد ویرهای مستعمل و غیر فعال در شعبات.

10- اجرای سایر وظایف  که از طرف  امر مربوطه در مطابقت  به قانون مقررات سپرده میشود

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و ( 8)  (34)قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است

حد اقل درجه تحصیل :

·   دارای سند تحصیلی   )لیسانس در بخش کمپیوتر سانیس و تکنالوژی معلوماتی

1.      تجارب لازمه   یکسال مر تبط به وظیفه )

2.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

·   بلدیت بابرنامه هاي آفیس را داراءباشد .

·         توانائی ایجاد شبکه انترنت را داراءباشد .

·          بلدیت بابرنامه هاي اداره ومنجمنت داشته باشد .

·         بلدیت کامل بابرنامه های انترنتی I.S.A Motor ..

·         اگاهی کامل در  انترنت داشته باشد .

·          

ترتیب کننده :  امریت انکشاف اداره .

آغاز اعلان 1395/12/16 الی 1395/12/29