مدیر عمومی ( MIS) - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

مدیر عمومی ( MIS)

 

لايحه وظايف

 

 

عنوان وظیفه:               مدیر عمومی ( MIS)

وزارت ویا اداره :           وزارت ترانسپورت

موقعیت:                        کابل

بخش :                         ریاست منابع بشری

بست:                           (     4     ) 

گزارش به:                    ریاست  منابع بشری

گزارش از:                       مدیر (MIS)

کود:                               003-12-90-45

  

                ..........................................................................................................................................................

هدف وظيفه :  ایجاد سیستم (MIS)  به منظور منظم ساختن ، شفافیت و گزارش دهی  به موقع و حکومت داری الکترونیکی.

.........................................................................................................................................................................

مکلفیت ها ومسؤلیت های  وظیفوی :

 

1-     تهیه و ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی ریاست به منظور نیل  به هاهداف تعین شده اداره.

2-     دریافت معلومات و ارقام از فعالیت های و پلان های و پلان های وزارت ترانسپورت توسط کارمندان .

3-     ریاست ها و دیپارتمنت ها ی مربوطه ،که از وزارت های ذیربط و دیگر ادارات  تطبیق کننده تهیه میگردد.

4-     تحلیل و انتقال معلومات و ارقام دیتابس نظر به قواعد انتقال ارقام .

5-     حصول اطمینان از دقیق به موقع ارقام و انتقال دقیق ان به دیتابس .

6-     سهمگیری در قسمت مرور و باز بینی ساختار  دیتابس و ارائیه پیشنهادات لازم در زمینه بهتر شدن ان .

7-     نگهداری و مراقبت  از بانک معلوماتی .

8-     تطبیق تصامیم و فیصله های  امر احصائیه  و سیستم مدیریت  معلوماتی و رئیس طرح پلان و برناه ریزی .

9-     سهمگیری  در تهیه مسوده  گزارشات mlsو همچنان دیگر گزارشات و یا تحلیل در صورت ضرورت.

10- معاونیت و در قسمت ایجاد میتود ها ، ابزار ها ، رهنمود ها ، استندرد ها و طرزالعمل های جدید جهت به دست اوردن  نتایج مثمر .

11- اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین و مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود .

12- طراحی (ٍER) و (EER ) ویپ گرام های مورد ضرورت وزارت .

13- طراحی و دیزاین و ایجاد (RDBMS) ما مورد ضرورت است .

14-      گزارش  گیری  و گارش  دهی  به موقع از طریق دیتابس .          

 

…………………………………………………………………………………

 مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و ( 8)  (34)قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است .

·         حد اقل درجه تحصيل:

·         داشتن سند تحصیلی  حد اقل لیسانس  در رشته های تکنالوژی معلوماتی (lcT) دیزاین دیتابس و یا بالا از ان ارجعت داده میشود.

·         تجارب لازمه :( نوع مدت زمان )

·         یکسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

·         مهارت هاي ديگر(كورس هاي کوتاه مدت اموزش داخل خدمت وغیره

·         برنامه های مدیریت کمپیوتر )ورد ، اکسل،پاور پانت ، سافت ویر های دیتابس oracle and MySQL

·         داشتن تسلط  بالای لسان انگلیسی حتمی است .

آغاز اعلان 1395/12/16 الی 1395/12/29