مشاور انکشافی - وزارت ترانسپورت

مشاور انکشافی

عنوان بست: مشاور انکشافی

اداره مربوطه: وزارت ترانسپورت

گزارشدهی: مسئول تیم تخنیکی

گزارش گیری: آفسر ارشد تخنیکی برنامه های ترانسپورتی

تعداد          :  (1) بست

آغاز اعلان : 1396/11/22 الی 1396/11/29

..................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مشاور انکشافی مسئولیت دارد تا سیستم های بدیل پرداخت تکس جاده ای را طرح نماید و سهم فعل در تمام پروژه های انکشافی ریاست هماهنگی امور ولایات و نمایندگی های خارجی داشته باشد.

.................................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی :

1.       ایجاد سیستم ون استاپ شاپ (One Stop Shop) در ریاست امور هماهنگی ولایات و نمایندگی های خارجی جهت بهبود و انجام امور در اسرع وقت.

2.       مدیریت تمام امور سیستم ون استاپ شاپ (One Stop Shop).

3.       طرح، ایجاد و تقویت سیستم های بدیل پرداخت تکس جاده ای مانند اوراق بهادار و سیستم پرداخت اتومات (ETC) .

4.       طرح سیستم ردیابی وسایط نقلیه باربری و مسافر بری (Vehicle Tracking System).

5.       کنترول و مدیریت سیستم ردیابی وسایط نقلیه باربری و مسافربری.

6.       سهمگیری فعال در امور برنامه های انکشافی ترانسپورت زمینی.

7.       نظارت از فعالیت و کارکرد آفسر ارشد تخنیکی برنامه های ترانسپورتی.

8.       انجام سایر وظایف طبق هدایت ریاست هماهنگی ولایات و نمایندگی های خارجی وزارت ترانسپورت و درخواست مسئول تیم تخنیکی.  

9.       تهیه و ترتیب پلان ها و گزارش های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه طبق لایحه وظایف و ضرورت اداره.

    شرایط:

1-      حد اقل دارای سند لیسانس در رشته های مدیریت مالی، اداره عامه و اقتصاد تجارتی

2-      تجربه کاری :  پنج سال تجربه کاری  مرتبط به وظیفه

3-      داشتن ماستری در رشته های متذکره با سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

4-      بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو)

5-      تسلط کافی به زبان انگلیسی

6-      توانایی استفاده از پروگرام های کمپیوتر (Ms Office) و انترنت