هیئت رهبری و کارمندان وزارت ترانسپورت بخاطر حادثه الم ناک روزجمعه مورخ 1/2/1396 گروه دهشت گر و آدم کشان که به قول اردوی 209 شاهین حمله تروریستی انجام و تعداد از نیرو های امنیتی ما را به شهادت رسانیدند - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

هیئت رهبری و کارمندان وزارت ترانسپورت بخاطر حادثه الم ناک روزجمعه مورخ 1/2/1396 گروه دهشت گر و آدم کشان که به قول اردوی 209 شاهین حمله تروریستی انجام و تعداد از نیرو های امنیتی ما را به شهادت رسانیدند

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله واناالیه راجعون

بازگشت همه به سوی اوست

هیئت رهبری و کارمندان وزارت ترانسپورت بخاطر حادثه الم ناک روزجمعه مورخ 1/2/1396 گروه دهشت گر و آدم کشان که به قول اردوی 209 شاهین حمله تروریستی انجام و تعداد از نیرو های امنیتی ما  را به شهادت رسانیدند، محفل ختم قران عظیم الشان را در تالار وزارت ترانسپورت برگزار و به روح شهدای پاک قول اردوی 209 شاهین الطاف دعا و برای باز ماندگان شان صبر جمیل از بارگاه خداوند(ج) خواهان گردید.