ملاقات وزیرترانسپورت با ریس محترم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

ملاقات وزیرترانسپورت با ریس محترم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

ملاقات وزیرترانسپورت با ریس محترم  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  

محترم محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت، در دیدار رسمی با محترم نادر نادری ریس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رابطه به آوردن اصلاحات بنیادی در تشکیلات وزارت ترانسپورت صحبت و گفتگو نمودند.

وزیرمحترم ترانسپورت، ساختار تشکیلاتی فعلی وزارت را جوابگوی نیازمندی های فعلی سکتور ترانسپورت ندانسته،    بازنگری ساختار تشکیلاتی، سیاست کادری، ارتقای ظرفیت کارمندان، مدیریت سالم، جذب جوانان تحصیل کرده به منظوربلند بردن عرضه خدمات ترانسپورتی از اولویت های کاریش عنوان نموده، از ریس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی خواست تا  به منظور آوردن اصلاحات در ساختار تشکیلاتی وزارت ترانسپورت همکاری همه جانبه نمایند.

در همین حال محترم نادر نادری ریس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، از برنامه های اصلاحی رهبری وزارت ترانسپورت استقبال نموده، بلند بردن ظرفیت کادری، اصلاحات تشکیلاتی و ارتقای ظرفیت را از برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون خوانده، به مسولین تشکیلات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت بازنگری اساسی تشکیلات وزارت ترانسپورت با درنظر داشت نیازمندی های فعلی هدایات لازم داده اند.