سرپرست ریاست های جدید مالی واداری، برنامه ها و پلان، تفتیش داخلی و هماهنگی امور ولایات و نماینده گی های خارجی وزارت ترانسپورت معرفی گردیده اند. - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

سرپرست ریاست های جدید مالی واداری، برنامه ها و پلان، تفتیش داخلی و هماهنگی امور ولایات و نماینده گی های خارجی وزارت ترانسپورت معرفی گردیده اند.

 

سرپرست ریاست های جدید مالی واداری، برنامه ها و پلان، تفتیش داخلی و هماهنگی امور ولایات و نماینده گی های خارجی وزارت ترانسپورت معرفی گردیده اند.

طَي محفل سرپرست رياست هاي مالي واداري، برنامه ها و پلان، تفتش داخلي و هماهنگي  امور ولايات از جانب محترم محمد حميد طهماسي وزير ترانسپورت در پست هاي شان معرفي گرديد.

محفل كه به همين مناسبت با حضور داشت معينان ،روسا و كارمندان وزارت ترانسپورت و تعداد مهمانان از ساير ادارات نيز اشتراك ورزيده بودند، وزير محترم ترانسپورت طَي صحبت هاي گفتن كه تغير و تبديل در ادارات دولتي يك امر معمول ميباشد، و همچنان  آوردن اصلاحات، استخدام نیروی جوان،صادق،متعهد،مسلکی،متخصص وبا تجربه را با در نظر داشت مشارکت اقوام و نيز مبارزه با فساد را یکی از اولیت های کاری رهبري  اين اداره عنوان نمود.

محترم طهماسي، مسوليت هاي جديد را به سر پرست هاي مربوطه تبريك گفته و خاطر نشان نمود تا بخاطر خدمت به وطن و مردم وهمچنان عملی نمودن طرح ها و برنامه های وزارت که در زنده گی هموطنان عزیز تاثیر مثبت به بار می آورد به شکل جدی تلاش نمایند.

قابل تذكر ميباشد اينكه به ارتباط پيشبرد بهتر أمورات مربوط وزارت ترانسپورت پست هاي فوق الذكراز طرف مقام وزارت  پيشنهاد و از جانب مقام عالي رياست جمهوري منظور گرديد.