محترم محمد حميد طهماسي وزير ترانسپورت با محترم عتيق الله نصرت رئيس هيئت عامل اتاق تجارت و صنايع افغانستان در دفتر كاري شان ملاقات نمودند. - وزارت ترانسپورت

محترم محمد حميد طهماسي وزير ترانسپورت با محترم عتيق الله نصرت رئيس هيئت عامل اتاق تجارت و صنايع افغانستان در دفتر كاري شان ملاقات نمودند.

محترم محمد حميد طهماسي وزير ترانسپورت با محترم عتيق الله نصرت رئيس هيئت عامل اتاق تجارت و صنايع افغانستان در دفتر كاري شان ملاقات نمودند.

در اين ملاقات به منظور رسیده گی به مشكلات سكتور خصوصي در بخش ترانسپورت، تسريع بخشيدن كميته ملي سيستم حمل نقل بين المللي (TIR) و ايجاد اكادمي حمل و نقل بین المللی جاده ای IRU در افغانستان و همکاری های مالی و فنی سازمان حمل و نقل بین المللی جاده ای IRU در این بخش و همچنان از بسته مالی که IRU برای ساختن این اکادمی در افغانستان تخصیص داده است صحبت هاي همه جانبه نموده اند.

طرفين در شرايط كنوني، ایجاد اکادمی IRU را در افغانستان یک نیاز مبرم در راستای استندرد سازی قوانین و مقررات ترانسپورتی کشور و همچنان لاری ها و راننده گان افغان خوانده، و تاكيد نمودند كه در این اکادمی آموزش های ویژه مطابق نورم و استندرد بین المللی برای راننده ها و رؤسای شرکت های ترانسپورتی فراهم می گردد.

 وزیر ترانسپورت، از همکاری های همیشگی اتاق تجارت و صنايع افغانستان اظهار سپاس نموده، علاوه نمود که رهبری جدید وزارت ترانسپورت متعهد به هر گونه همکاری های قانونی با سکتور خصوصی بوده و نقش سکتور خصوصی را در قسمت توسعه و انکشاف سکتور ترانسپورت برازنده و مهم خواند.