ششمین اجلاس کمیته مشترک همکاری های حمل ونقل بین المللی جاده ئی میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران در چابهار برگزار گردید. - وزارت ترانسپورت

ششمین اجلاس کمیته مشترک همکاری های حمل ونقل بین المللی جاده ئی میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران در چابهار برگزار گردید.

ششمین اجلاس کمیته مشترک همکاری های حمل ونقل بین المللی جاده ئی میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران در چابهار برگزار گردید.

هیات افغانی به نماینده گي دولت افغانستان تحت ریاست محترم پوهندوی سید ولی"سلطان" معین پالیسی و برنامه های وزارت ترانسپورت و نماینده گان محترم وزارت های مالیه، تجارت و صنایع، فوایدعامه، امورداخله، اطاق تجارت وصنایع و ریس هماهنگی امور ولایات ونماینده گی های خارجی وزارت ترانسپورت دراین جلسه اشتراک نموده بودند. هدف از برگزاری این جلسه رسیده گی به مشکلات مرزی میان دوکشور، مهیا ساختن تسهیلات لازم در بخش های ترانسپورت، ترانزیت ،گمرکات وهچمنان گسترش و تقویت روابط تجارتی می باشد. هیات اعزامی دولت افغانستان در این جلسه بعد از بحث وگفتگوهای همه جانبه با در نظر داشت موانع وچالش های موجود به توافقات مهم و اساسی در بخش حمل ونقل میان دو کشوردست یافته و طرفین به منظوررسیده گی به مشکلات وعملی نمودن توافقات تعهد نموده، تاکید ورزیدند که برای عملی نمودن این توافقات از هیچ نوع سعی وتلاش دریغ نخواهندکرد. قابل یادآوری است که، جلسه مشترک همکاری های حمل ونقل بین المللی جاده ای همه ساله میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در یکی از کشور ها برگذار می گردد.