بیوگرافی رئیس تفتیش داخلی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

بیوگرافی رئیس تفتیش داخلی

بیوگرافی رئیس تفتیش داخلی

مشخصات:

نام مکمل : غلام عباس برلاس

نام پدر: محمد انور

تاریخ تولد : 1355

محل تولد : قریه واغ

ولسوالی : ناهور

ولایت : غزنی

تحصیلات

 •  درجه ماستری دررشته حقوق – بخش جزا و جرم شناسی – پایان نامه درحال نهائی شدن است .
 •  لیسانس ازپوهنحی زبان وادبیات ، دیپارتمنت انگلیسی (بخش داخل خدمت ) پوهنتون تعلیم وتربیه کابل سال (1385).
 • فارغ صنف دوازدهم لیسه عالی سراب غزنی (1375)

سوابق کاری

 • 1381 کارمند وزارت زراعت ، ریاست زراعت ولایت کابل ، مدیریت کو پراتیف ها ، مدیراداری .
 • 1382 – 1383 ریاست اداری وزارت زراعت ، کارمند مدیریت استخدام.
 • 1384 عضوی مدیریت تحریرات ریاست اداری وزارت زراعت.
 • 1385- 1386 کارمند ریاست ارتباط خارجه وزارت ترانسپورت وهوانوردی.
 • 1387 – 1390 آمر تحلیل وارزیابی ریاست تفتیش داخلی وزارت ترانسپورت وهوانوردی.
 • 1390الی اکنون رئیس تفتیش داخلی وزارت ترانسپورت.

آشنائ بازبان خارجی وکمپیوتر

 • به لسان انگلیسی وکمپیوتر آشنائ دارد.

آدرس

 •  ناحیه ششم کابل افغانستان
 • نمبرتیلفون 0799823558- 0700881157